Yngres for alle!

Torsdag 24. mars inviterte Yngres til samling for hele familien.

Andreas og Arvid 2. april 2011

Foreldre, søsken og andre fikk oppleve hvordan de ukentlige møtene i Yngres er. Bortsett fra at møtet var i hovedsalen for å få plass til alle, var møtet likt et vanlig Yngres-møte. Andreas Høyland hadde andakt. Og det var sang, utlodning og lek. Ekstra morsomt ble det da et par av lederne fikk gjennomgå! Se filmen.

Familiesamlingen ble avsluttet med en skikkelig pølsefest.

&