Informasjonsmøte om gjenbruksbutikken

NLMs gjenbruksbutikk i Stokke, hvor mange på Verningen er engasjert, har vært en suksess. Torsdag 9. juni kl. 19.00 er det et viktig informasjonsmøte om veien videre for gjenbruksbutikken.

Arvid Gusland 26. mai 2011

Fra etableringen senhøstes 2010 og til nå har utviklingen vært stor, og omsetningen tegner til å bli større enn forventet. Frem til mai har omsetningen vært ca.600.000 kr.


Så langt har butikken hatt glede av en gunstig leieavtale. Den vil snart opphøre, og vi må ta stilling til hva vi gjør videre. En mulighet er kjøp av lokalene. Da må vi ha investorer. Dette blir hovedtemaet på informasjonsmøtet. 
 
Informasjonsmøtet er i butikkens lokaler i Stokke.

For mer informasjon, kontakt Hans Georg på telefon 98207206.