Troens liv i et nytt landskap

Dette er temaet søndag 29. mai kl. 18.00. Hanna og Oddvar Hatlehol foredrar og innleder om det å leve som ærlige, åpne og tilgjengelige kristne i dag og om kristent vitnesbyrd i et multikulturelt samfunn. Det blir også sang av Britt Vittersø. Velkommen!

Arvid Gusland 26. mai 2011