NLM Gjenbruk

Flere langsiktige løsninger for gjenbruksbutikken er utredet. Disse vil bli presentert i et informasjonsmøte i butikken i Stokke onsdag 29. juni kl. 19.00.

Arvid Gusland 28. juni 2011