Nytt informasjonsmøte om Gjenbruk

Styret for gjenbruksbutikken i Stokke vil orientere om prosessen med å finne løsninger vedrørende lokaler 22. juli kl 18.00 på Solåsen. Send epost til post@vbh.no om du ønsker tilsendt informasjonsskriv fra styret.

Arvid Gusland 19. juli 2011