Laila Eliassen og Bjørn Moldekleiv til eldrefesten

Høstens eldrefest finner sted tirsdag 8. november kl. 18.00. Velkommen til en kveld med rikholdig program og hyggelig samvær!

Arvid Gusland 31. oktober 2011

Bjørn Moldkleiv har andakt og vil gi oss glimt fra Hong Kong og Macau.

Laila Eliassen synger og spiller for oss.

Det blir god bevertning og utlodning som vanlig.