Menneske fryd deg! Oss er en evig frelser født!

Det var de siste og oppsummerende ord på årets julemøte på bedehuset. Takk til alle som bidro med sang, musikk og juletanker! Og spesiell takk til Anette, som hadde regien!

Arvid Gusland 26. desember 2011
219
0 av 6
220
0 av 6
221
0 av 6
222
0 av 6
223
0 av 6
224
0 av 6