På leir i vinter?

Du trenger ikke å vente helt til sommeren for å reise på leir på Solåsen. Det arrangeres flere leirer både i vinter og til påske - på Solåsen og andre leirsteder

Arvid Gusland 25. januar 2012

Vinterprogrammet for Solåsen:

Vinterleir 1
27. til 29. januar for 2. - 4. klasse

Vinterleir 2
4. til 6. februar for 5. - 7. klasse

Integrert leir for PUH og ungdom over 15 år
9. til 11. mars

Påskeleir
30. mars til 1. april for 4. - 7. klasse

På leir med pappa
17. til 18. mars


Gå inn på leirportalen på www.nlm.no/leir. Her kan du finne mer informasjon, både om leirene på Solåsen og de andre leirstedene, og du kan melde deg på leir.