Tom Teien ny formann

Tirsdag var det årsmøtet på bedehuset. Som vanlig var det en gjennomgang av året som gikk med status for de ulike virkegrenene. Og det var valg til nytt styre og vedlikeholdskomite.

Arvid Gusland 25. januar 2012

Bjørg Østby leste opp årsmeldingen fra hovedforeningen og startet slik "Nok en gang kan vi se tilbake på et innholdsrikt år hva møtevirksomhet og aktiviteter for store og små angår. Vi er både glade og takknemlige for at vi har fine og tjenlige lokaler og at vi er velsignet med mange gode medarbeidere som legger ned et betydelig arbeid her på ulike måter i løpet av året."
 
Ellers var det som vanlig en gjennomgang av status for de enkelte virkegrenene. Aktiviteten har vært stor innenfor de fleste områdene, ikke minst ungdomsarbeidet. Det er mange barn på Yngres. Og sist høst ble det startet opp Leksehjelp for den samme aldersgruppen. Og småbarnstreff er godt besøkt. Men for aldersgruppen første til fjerde klasse mangler vi nå et tilbud (bortsett fra søndagsskolen).  
 

Årsmeldingen avslutter som følger: "Vi har mye å være takknemlige for – og et stort ansvar! Ved starten av det nye året er det viktig at vi tar med oss  påminnelsen i Salme 127, 1: "Dersom Herren ikke bygger huset arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.” Men med Guds autoritet bak oss, Den hellige Ånd i oss, og Guds plan foran oss kan vi gå et nytt arbeidsår i møte med frimodighet."
 
Resultat av valgene:

Styret:
Tom Teien (formann)
Ole Harald Monsen
Øystein Winnem
Solfrid Bredvei
Jorun Bredvei (1. varamann)
(Bjørg Østby var ikke på valg)
 
Vedlikeholdskomite:
Anne Catrine Hoelgaard
Kristin Monsen
Thor Atle Bredvei
Knut Vidar Vittersø
 
Revisor:
Hans Georg Skuggedal
 
Valgkomite:
Arvid Gusland
(Solfrid Aasrum og Roar Teien ikke på valg)