Nytt barnekor på bedehuset!

Tirsdag 15. januar starter vi nytt barnekor på bedehuset. Verningen barnegospel er for aldersgruppen (ca) 5 - 10 år, og øvelsesdag er annenhver tirsdag fra kl 17.00 - 18.00. I tillegg til masse sang og musikk på øvelsene, blir det tid til litt mat, og en kort andakt. Det er Trine Hermundsplass som skal være dirigent, og Ole Harald, Reidun og Stine er med som voksenledere. For mer informasjon - kontakt Ole Harald på tlf 906 05 210/Reidun 951 02 135/Trine 452 16 255.

Tom Teien 12. november 2012