Fra vinter til vår

Når kalenderen forteller oss at vi er halvveis i februar, kjenner vi at vinteren snart er på hell, og våren står klar til å overta. Nedenfor kan du lese litt om noe av det som skjer på bedehuset i tiden som kommer.

Tom Teien 10. februar 2013

Hver uke denne vinteren/våren er det mye aktivitet på bedehuset. Spesielt vil vi nevne vårt nystartede barnegospelkor for barn i alderen 5-10 år. De øver på bedehuset annenhver tirsdag fra kl 17 - 18 i oddetallsuker. Der er det plass til flere glade sangere!
På torsdager er det Yngres for dere som går i 5. - 7. klasse. Yngres er kanskje en av de aktivitetene som har lengst historie hos oss, og den eneste av barne-/ungdomsaktivitetene som samles hver uke.  
For de yngste kan vi også nevne småbarnstreff, søndagsskole og leksehjelp - sjekk vår kalender for å se tidspunktene for disse samlingene.
Utover de ordinære voksensamlingene som vi har jevnlig, kan vi nevne tre ting:
Helgen 15.-17. mars skal det være bibelhelg på bedehuset. Vi får besøk av Gunnstein Nes, som skal ha fire samlinger med emner fra Profeten Daniels bok.
Lørdag 16. mars skal det også være Vårsprell på Solåsen leirsted. Her blir det mange aktiviteter for barn og unge gjennom hele dagen, og det blir muligheter for å kjøpe seg et godt måltid. 
Lørdag 20. april blir det ny Superlørdag på bedehuset. Den starter kl 14.00. Her samles de minste til aktiviteter som sangkor, forming og fysisk fostring, og det blir selvsagt god servering til barna. Kl 17.00 inviteres familie og venner til Vårfest, der vi bl a får høre det store? Superlørdag-koret!

Sjekk kalenderen på disse nettsidene, så holder du deg oppdatert om det som skjer på bedehuset vårt!