God påske!

En ny påskehøytid står for døren, og vi skal igjen få minnes Jesu død på korset - og feire hans oppstandelse fra de døde!

Tom Teien 19. mars 2013

Påsken er tid for ferie og avkobling, men det er også mange muligheter til å samles for å høre påskens budskap om Jesus.
Vi minner om noen av mulighetene her:

På vårt bedehus er det møte palmesøndag kl 11.00. Da får vi besøk av Hans Thore Leithe.
2.påskedag kl 19.00 samles vi igjen - denne gang under temaet: "Mine påsketanker". Det blir sang og musikk, samt nattverd.   
I Hedrum kirke er det gudstjenester på skjærtorsdag kl 19.30, langfredag kl 19.30 og 1. påskedag kl 11.00.

På Solåsen leirsted er det påskesamling på skjærtorsdag. Møtet starter kl 15.30. Det er Hans Anton Eklund som taler, og det blir sang av Elisabeth og Helge Lindhjem.
Her er det også mulighet til å få kveldsmat. Dersom du ønsker det, må du melde det til Solåsen.
God påske!