Høsten på bedehuset

Høsten er på vei inn over oss, og med den settes alle aktivitetene i gang igjen på bedehuset.

Tom Teien 18. september 2013

Det er mye som skal skje på huset vårt i ukene og månedene fremover. Alle aktivitetene for barn og ungdom - så som Søndagsskole, Småbarnstreff, Leksehjelp, Yngres og Tenningen, har startet opp igjen. De fleste søndagene er det ordinære møter, enten på formiddagen eller på kvelden.
Den første mandagen i måneden er det Formiddagstreff, der unge og eldre samles i peisestua til sang, andakt, god bevertning og en liten utlodning.
Den siste mandagen i oktober og november inviteres det til Strikkecafe i kjelleren - med håndarbeid, god servering og hyggelig prat.
Vi vil gjerne nevne to litt spesielle aktiviteter denne høsten:
Onsdag 25. september starter vi ALPHA-kurs. Fem kvelder denne høsten samles vi til kveldsmat, undervisning og åpen samtale om tro og tvil(se egen artikkel).
Helgen 22. - 24. november får vi besøk av P7-pastor Johnn Hardang, som skal ha bibelhelg med temaet På sikker grunn.
Følg med på kalenderen her på nettsidene våre - og i Østlands Posten der vi har annonse hver fredag over kommende ukes program.