Fullsatt bedehus

Bedehuset fyltes til randen under alle de fire bibelsamlingene med P7-pastor Johnn Hardang denne helgen.

Tom Teien 25. november 2013

Emnet for bibelhelgen var "På sikker grunn", og alle tekstene var hentet fra 1. Johannes brev. I tillegg til god og oppbyggelig undervisning, var det mye sang og musikk på møtene. Fredags- og lørdagsmøtet ble avsluttet med bedehuskaffe og sosialt samvær, mens det mellom de to samlingene på søndag formiddag ble servert lapskaus til alle som ville ha.
Johnn Hardang er godt kjent fra radioen også i våre områder, og mange benyttet anledningen til å slå av en liten prat med den kjente radiostemmen.