Velsignet jul!

"Se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en Frelser, som er Messias, Herren."

Tom Teien 12. desember 2013