Knut Vidar Vittersø ny formann

På årsmøtet den 25. februar ble Knut Vidar Vittersø valgt til ny formann på bedehuset. En nesten fullsatt peisestue fikk ellers en god gjennomgang av det som skjer på huset - og det ble delt tanker om tiden som kommer.

Tom Teien 28. februar 2014

Etter en kort innledning av avtroppende formann Tom Teien, leste sekretær Bjørg Østby opp hovedforeningens årsmelding for 2013. Denne fortalte oss at det også i fjor var et høyt aktivitetsnivå på huset vårt. Fra aktiviteter som leksehjelp og Tenningen, fikk vi oppmuntrende meldinger om mange barn og unge som deltar, mens Yngres har valgt å ta en liten pause pga lav oppslutning om samlingene dette året.

Valgkomiteen hadde gjort et godt forarbeid, og i tillegg til valget av Knut Vidar som formann, ble følgende valgt til styret: Roar Teien, Ole Harald Monsen, Sven Åge Lindhjem(1.vara), Mona Skuggedal(2.vara) og Håke Håkestad(3.vara). Til vedlikeholdskomiteen ble Hilde Håkestad og Kristin Monsen valgt, og styret fikk som oppgave å plukke ut ytterligere to til denne komiteen. Hans Georg Skuggedal ble gjenvalgt som revisor, og Øystein Winnem ble nytt medlem i valgkomiteen.

God kveldsmat, kaffe og kaker hører selvsagt med - og etter en velfortjent matpause fortsatte årsmøtet med samtale om arbeidet. Det har vært liten fremdrift i prosjektet om handicaptoalett og uteareal. Noen nye tanker ble lagt frem, og årsmøtet ønsket at det nye styret skal arbeide videre med disse.

Ole Harald Monsen delte noen tanker om hvordan vi på best mulig måte kan ta i mot og inkludere de nye og unge som kommer innom bedehuset vårt - og også prøve å nå våre naboer på Verningen som vi ikke ser innom hos oss. Dette skapte positivt engasjement i årsmøtet, og det nye styret fikk mange gode tanker og ideer for planleggingen videre.

Styret orientert videre om ALPHA-kurset som har pågått siden i høst. Dette kurset nærmer seg nå slutten, og styret har vedtatt å starte et nytt kurs i januar 2015. I tillegg har Tenningen nå startet ungdoms-ALPHA - fem kvelder med undervisning, kveldsmat og samtale.

Det drøye tre og en halv times lange årsmøtet ble avsluttet med takk til vår Gud - og en bønn om at Herren forsatt må velsigne arbeidet og alle som kommer innom på bedehuset vårt.