Tanzania er månedens misjonsland

I Tanzania arbeider NLM hovedsakelig med opplæring og undervisning, og har i stor grad en støttefunksjon for den lokale lutherske kirken. Landet er også base for NLMs litteraturarbeid i Øst-Afrika.Les mer og se video på www.nlm.no.

Knut Vidar Vittersø 4. desember 2014

Tanzania ligger i Øst-Afrika, og er du som nordmenn flest og liker fjellturer, er dette stedet for deg. For i Tanzania finner du Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell og det høyeste frittliggende fjell i verden. Og er du (fremdeles som nordmenn flest) glad i dyr, er Tanzania også stedet for deg, for landet har flere ville dyr enn noe annet land i Afrika, og huser blant annet den berømte nasjonalparken Serengeti. NLM startet arbeid i landet i 1950. Man etablerte seg i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. Lokalt samarbeid NLMs arbeid i Tanzania drives i dag administrativt sammen med arbeidet i Kenya, med hovedkontor i Nairobi. Mye av NLMs misjonsarbeid i Tanzania er del av arbeidet til den evangelisk lutherske kirken i landet (ELCT), men noe arbeid drives i tillegg separat, gjennom organisasjonen Scripture Mission. NLM gir økonomisk støtte til kirkene, og NLMs misjonærer har oppgaver knyttet til evangelisering og opplæring i samarbeid med kirken. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet, og styrer prioriteringer og mål.