Indonesia er månedens misjonsland

Store deler av den indonesiske befolkningen tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper. NLM har drevet arbeid her siden 1975. Les mer om arbeidet vårt i Indonesia, og se film om arbeidet, på www.nlm.no.

Knut Vidar Vittersø 11. januar 2015

Spredt over tusenvis av øyer så langt sør-øst som du kan komme i Asia, ligger Indonesia, verdens fjerde mest folkerike land. Store deler av landets 240 millioner innbyggere er muslimer, og majoriteten av dem tilhører også folkegrupper som regnes blant verdens minst nådde.  

NLM har drevet arbeid i landet siden 1975, og har sin hovedbase på øya Sumatra, hvor man regner med at det er 49 unådde folkegrupper.

Selv om islam er den dominerende religionen, er mye av Indonesias religiøse liv også sterkt preget av animisme. Fedredyrking og svart magi er utbredt, og blant både kristne og muslimer ser man mye religionsblanding.

NLM har alltid hatt et spesielt kall til å nå de minst nådde, og gjennom hele organisasjonens historie har vi vært drevet av et dobbelt kall til å både forkynne evangeliet og hjelpe dem som lider nød. Mange indonesere lever også i stor fattigdom, og Indonesia er dermed et naturlig og strategisk misjonsland for oss.   

Hjelp til selvhjelp

NLM driver arbeid i flere fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet vårt skal være sunt og bærekraftig, og det er lagt stor vekt på at tilnærmingen skal være «hjelp til selvhjelp». Lokalsamfunnene blir derfor bedt om selv å definere sine behov og kartlegge sine ressurser.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er rettet spesielt mot barn. Et av våre viktigste satsningsområder er arbeid for barns utvikling og utdanning.

Vi ønsker også å styrke lokalsamfunn, gjennom å gi opplæring i sunn ressursforvaltning, økonomisk planlegging og yrkesopplæring. I tillegg gir vi strategisk opplæring og utrustning til å takle naturkatastrofer.

Gjennom dette samarbeidet får vi nye og unike muligheter til å komme i kontakt med mennesker med ulike typer tro og kulturell bakgrunn.

Ettersom den diakonale delen av NLMs aktiviteter i Indonesia vokser, vil fagpersonell med høyere utdannelse spille en viktig rolle fremover.

Utrustning av lokale kristne

I likhet med det diakonale arbeidet, er lokal forankring også viktig for oss i det evangeliske arbeidet. Vi ønsker å utruste indonesiske kristne til å leve ut misjonskallet.

Vi samarbeider derfor med kirker og lokale kristne på tre nivåer: ledere, barn & ungdom og lokalmenigheten.

Igjen er opplæring en sentral del av strategien. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppfordres lokalmenigheter til å tjene sine naboer, og vi gir opplæring til indonesiske søndagsskolelærere og andre som er involvert i barne- og ungdomsarbeid.

Vi samarbeider også med Abdi Sabda teologiske seminar, som er eid av sju ulike kirkesamfunn. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere, og NLM bidrar både økonomisk og med lærere og rådgivere.

I tillegg har vi bidratt til å etablere en indonesisk versjon av ledertreningskurset SYIS (Sharpening Your Interpersonal Skills), som legger stor vekt på bibelske prinsipper.

Les mer og se film på: http://nlm.no/nlm/stoett-oss/maanedens-misjonsland/mm-nyheter/maanedens-misjonsland-januar-indonesia