Søndagsskolen trenger flere ledere!

I løpet av det siste året har det igjen kommet flere barn på søndagsskolen. Vårsemesteret planlegges med optimisme. For å få dette til å gå rundt trenger søndagsskolen flere ledere. Kan dette være noe for deg? Dersom du har mulighet til å være med et par ganger i semesteret er det fantastisk! Ta kontakt med Reidun eller Hans Georg.

Knut Vidar Vittersø 20. januar 2015