Søndagsmøte med Ungdom i oppdrag

Søndag 15. mars hadde besøk av et team fra Ungdom i Oppdrag på formiddagsmøtet. Martin Gabrielsen talte over tema "#FØLG MEG". Det var godt oppmøte. Etter møtet har det blitt etterspurt muligheten for å gi en gave til UiO. Dette kan gis på kto.nr 7874.06.88951.

Knut Vidar Vittersø 13. mars 2015

På UiO's egen nettside presenterer de seg selv slik: 

Ungdom i Oppdrag består av mennesker fra mange nasjoner og ulike kirkesamfunn, og er en del av den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen ”Youth With A Mission” (YWAM).

YWAM internasjonalt har om lag 18 000 personer i heltidsengasjement fordelt over 180 ulike nasjoner og 1000 lokaliteter/sentre.

Vårt mål er tredelt.

  • Vi ønsker å bidra til å fullføre misjonsbefalingen ved å presentere de gode nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus over hele verden.
  • Vi søker etter måter å disippelgjøre ved å blant annet kunne tilby utdanning og kortere kurs. Dette skjer blant annet gjennom vårt internasjonale universitet, University of the Nations.
  • Vi vil drive nødhjelp og utviklingsarbeid blant fattige og trengende.

Vi ønsker å være et arbeidsredskap som lojalt kan samarbeide med alle evangeliske kirker og organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant kristne. Selv om vårt arbeid favner mennesker i alle aldre og livssituasjoner, tror vi Gud har gitt oss et særlig kall til å trene og sende ut ungdom. Vi tror unge mennesker representerer et stort potensial i misjonens tjeneste.

Ungdom i Oppdrag er en ideell organisasjon, våre ledere og medarbeidere er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold.  Organisasjonen har rundt 300 medarbeidere, fordelt på åtte sentre i Norge.