Etiopia er månedens misjonsland

I Etiopia får «afrikansk tid» en helt annen betydning. NLM har drevet arbeid der siden 1948 – eller 1940 lokal tid. Arbeidet er bredt sammensatt; evangelisering, bibeloversettelse, helsearbeid, utdanning og bistand. På www.nlm.no finner du filmer og bønneemner.

Knut Vidar Vittersø 19. april 2015

Hvis du er en av dem som synes at alt var bedre før, bør du flytte til Etiopia. For takket være at de trofast følger sin helt egen kalender, har etiopierne for øyeblikket bare kommet midtveis i år 2007.

Det åpner for litt kreativ bokføring, for NLM sendte sine første misjonærer fra Norge til Etiopia 23. august 1948, da Olaf Lie og Gudmund Vinskei tok av fra Sola flyplass. Da de landet i Addis Ababa tre dager senere, måtte de skru klokkene ganske kraftig tilbake – faktisk startet de to organisasjonens arbeid i landet allerede bittelille nyttårsaften 1940 lokal tid.

La det aldri være sagt at NLM ikke er forut for sin tid.

Lang historie med kristendommen

Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden, og var også blant verdens første offisielt kristne land – kongeriket Aksum, som utgjorde deler av dagens Etiopia og nabolandet Eritrea, gjorde kristendommen til statsreligion allerede i det fjerde århundret e.Kr.

Fremdeles er majoriteten av befolkningen kristne, i hovedsak tilhørende den ortodokse tradisjonen. Samtidig er det fremdeles mange som aldri har hørt om Jesus.

Den nyere, vestlige misjonsinnsatsen, inkludert NLMs aktiviteter, har vært størst i sørlige deler av landet, og det er også her at evangelisk kristendom er mest utbredt i dag.

Samarbeidskirke og opplæring

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) ble grunnlagt i 1959, og har vokst til å bli en sterk nasjonal kirke med over 5 millioner medlemmer. Kirken regnes som den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Mekane Yesus-kirken har en stor utfordring med å skulle utdanne evangelister, teologer og prester nok til å dekke behovet. NLM er engasjert i utdanning ved bibelskoler og teologiske institusjoner, og gir støtte til innkjøp av undervisningsmateriell og bibliotekbøker.

Evangelisering og bibeloversettelse

Til tross for kristendommens store utbredelse, regnes fremdeles 32 av landets folkegrupper blant de minst nådde. NLM har hele tiden satset særlig på å nå disse, og sammen med Mekane Yesus-kirken ønsker vi å medvirke til fortsatt vekst av nasjonale, selvstendige kirker. Vi gir støtte til evangeliseringsarbeid flere steder.

Etiopia er et stort land, og i tillegg til de store hovedspråkene amharisk og engelsk, snakkes det over 80 språk og dialekter. Mange mennesker på landsbygden snakker bare sitt lokale språk. Derfor støtter NLM arbeidet med en oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko, et språk som brukes av mellom femten og tjue tusen mennesker i Sørvest-Etiopia.

Omsorg for hele mennesket 

Diakonalt arbeid har vært en sentral del av NLMs arbeid i Etiopia helt siden oppstarten, og var også en av hovedgrunnene til at vestlige kristne organisasjoner opprinnelig fikk starte arbeid i landet. Så snart hovedstyret hadde vedtatt oppstart av dette arbeidet, og allerede før de første misjonærene var på plass, satte man i gang innsamling av midler til bygging av et sykehus.

Helsearbeidet har hele tiden stått særlig sentralt for NLM i Etiopia, og i dag er ikke minst prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM) et viktig satsingsområde. Prosjektet tar sikte på å redusere risikoen i forbindelse med graviditet og fødsel i fjerntliggende områder. RMM har siden oppstarten i 2008 vist seg å være svært vellykket, og man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives.

NLM har også en rekke prosjekter innen landsbyutvikling og utdanning, som på forskjellige måter bidrar til å forbedre levevilkår for mennesker på den etiopiske landsbygden.

Prosjektene drives i samarbeid med kirken og myndighetene, og NLM samarbeider i tillegg tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island. Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i NLM Etiopias misjonærstab.