Mongolia er månedens misjonsland i mai

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår. Vi gleder oss også over at kristendommen er i sterk vekst. Les mer og se film på www.nlm.no!

Knut Vidar Vittersø 4. mai 2015

Mongolia er et vilt og vakkert land med en lang og mangslungen historie. Landet ble et demokrati tidlig på nittitallet, og utviklingen siden har på mange måter vært et eventyr – som NLM har fått følge på nært hold.

Mongolia har på relativt kort tid blitt et av de mest stabile demokratiene i Asia, og landet er også i sterk økonomisk vekst, med en stort sett åpen og positiv innstilling til spesielt vestlige impulser og bidrag.

Dette har gitt store muligheter for NLMs arbeid, og både bistandsarbeidet og den nasjonale kirken vi samarbeider med har vokst kraftig siden vi begynte å arbeide i landet for 20 år siden.

Samarbeider med myndighetene

NLM har drevet arbeid i Mongolia i drøyt 20 år, siden 1994. Våre aktiviteter i landet har hele tiden vært basert på et nært og godt samarbeid med lokale myndigheter, og vår innsats har blitt møtt med både tillit, takknemlighet og velvilje fra styresmaktene.

Gjennom bistandsprosjekter innen helse, jordbruk og sosialt arbeid har mange fått bedre helse og levevilkår.

Barn og helse

Et av NLMs hovedsatsingsområder de siste årene har vært arbeidet for å styrke mongolske barns rettigheter, oppvekstvilkår og helse gjennom prosjektene Strengthening Children’s Rights Project og Strengthening Primary Health Care II.

Takket være innsatsen til våre utsendinger og lokalt ansatte har dette arbeidet sett svært gode resultater. I dag sitter NLM i et utvalg ledet av statsministeren (National Council for Children), noe som gir oss enda større muligheter til å bidra bredt i arbeidet med barns rettigheter og oppvekstvilkår.

Vest i Mongolia, i fylkene Khovd, Gobi Altai og Bayan Ulgii, arbeider vi også bredere med å styrke primærhelsetjenesten, og dermed bidra til bedring av helsetilstanden i befolkningen generelt. Vi har likevel et særlig fokus på barns helse også i dette arbeidet.

Vi arbeider spesielt med faglig oppdatering av leger og andre helsearbeidere, samt utstrakt helseopplysning.

Voksende menigheter

Etter mange år under kommunistisk styre har man de siste par tiårene sett en sterk vekst i oppslutning om kristen tro i Mongolia. Dette viser seg også i NLMs evangeliske arbeid i landet, noe vi gleder oss stort over.

Bibelgrupper som ble startet av de første utsendingene i Ulaanbaatar og Darhan, har utviklet seg til selvstendige forsamlinger kalt Bayariin Medee (Gledelig nytt).

Kirkenhar tre hovedmenigheter: i hovedstaden Ulaanbaatar, Darkhan i nord og Khovd i vest.

Disse menighetene har allerede blitt misjonerende, men det er foreløpig lite ytremisjon. Det er likevel et ønske blant kristne om å endre dette.

Alle forsamlingene har mongolske ledere, mens NLM bidrar med økonomisk støtte inn mot utdannelse og utrustning av ledere, og utvikling av kristen litteratur.

Målet for de lutherske forsamlingene i Mongolia er å danne en nasjonal evangelisk-luthersk kirke i løpet av de neste årene.

Utadrettet diakonalt arbeid

Bayariin Medee har nå, med økonomisk støtte og konsulenthjelp fra NLM, startet opp den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education». Vi tilbyr kurs og personlig rådgivning.

Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar. Lokale myndigheter tillater at organisasjonen arbeider ved to skoler og ved familiesentre i bydelen. 

Håpet er at ungdommene får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til ta sunne valg i fremtiden.

I tillegg vil de bli invitert til arrangement i kirken. På den måten kan en gjennom virksomheten få mulighet til å vinne mennesker for Jesus.

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia, for økt misjonsglød og for velsignelse over arbeidet!