Valgresultat regionsårsmøtet..

Lørdag 25. april var det årsmøte i NLM region Øst, med valg til viktige styrer. Britt Vittersø er innvalgt for to år i regionstyret hvor Hans Georg Skuggedal sitter fra før, og dermed er det to fra Verningen der....

Knut Vidar Vittersø 10. mai 2015

153 utsendinger med stemmerett valgte nye medlemmer til regionstyret. Barne- og ungdomsrådet og valgkomiteen i regionen fikk også nye medlemmer. I tillegg valgte årsmøtet regionens utsendinger til NLMs rådsmøte.

Regionstyret:

For to år:

Britt Vittersø

Tore Johansen

Kay Granli

For ett år:

Ingunn Holm

Vara:

Anita Berget og  Rolf Egeland

 

Barne- og ungdomsrådet:

Fast plass:

Andreas Myklebust, David Semb (benkeforslag)

Vara:

Mariann Frøysa, Gunhild Førrisdal-Johansen, Helene Anderson og Camilla Andresen

 

Valgkomité:

Kristin Ljøkjel Hansen, Grete Gaustad, Ole Johannes Egeland

Vara:

Marianne Kirkholm, Olav Straume

 

Utsendinger til NLMs rådsmøte:

Jarleif Gaustad, Knut Espeland, Ketil Jensen, Ole Kristian Sameien, Andreas Myklebust, Frank Ole Thoresen, Bjarte Rydland, Roald Gulbrandsen, Harald Harstad

Vara:

Arne Helge Teigen, Kay Granli, Martin Gulbrandsen, Tjøstolf Vittersø, Trond Svenneby, Olaf Holm, Inge Herman Rydland