Månedens misjonsland august: Norge

NLMs visjon og motto er «Verden for Kristus», og for at NLM skal kunne drive misjon internasjonalt er vi helt avhengige av et godt arbeid i Norge. Det er nettopp gjennom lokalt engasjement, forbønn og kollekt fra et brennende misjonsfolk at NLM kan opprettholde og videreutvikle det verdensvide arbeidet vi er kalt til å gjøre.

Knut Vidar Vittersø 7. august 2016

Men verden finnes ikke bare utenfor Norges grenser – den finnes akkurat der du er, rett utenfor dørstokken.

Vi har alle naboer, venner og familie som trenger å bli kjent med Jesus. Derfor driver vi et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper over hele Norge.

Grunnstammen i misjonsarbeidet

NLM er delt inn i syv regioner, som er ulike i både utstrekning, folketall og ressurser. Men felles for dem alle er at hver uke samles hundrevis av mennesker til møter i forsamlinger og foreninger. Det arrangeres leirer, drives barnelag, bibelgrupper og kor, det broderes og strikkes til basarer og julemesser.

Hvert år blir det samlet inn over 10 millioner kroner på julemesser. Forsamlinger og foreninger bidrar med store beløp til det internasjonale arbeidet, og russen ved skolene våre samler også inn flere millioner til ulike prosjekter. Og ikke minst må vi takke den oppvoksende generasjonen: Barn over hele landet samler hvert år inn store summer til Barnas misjonsprosjekt.

Det er takket være denne innsatsen at vi kan fortsette å bringe evangeliet videre ut til mennesker over hele verden.

Et bredt arbeid

I tillegg til forenings- og forsamlingsarbeidet driver NLMs regioner blant annet en rekke skoler, barnehager, nærradioer, nærmiljøsentra og gjenbruksbutikker. Disse er alle viktige fora for å formidle Guds kjærlighet til mennesker også i vårt eget land.

Gjennom NLMs 70 skoler og barnehager tilegner barn og unge seg kunnskap i trygge og gode omgivelser. Organisasjonen er stadig på utkikk etter nye områder å starte skoler, og flere nye skoler er planlagt med oppstart i tiden fremover.

Misjonssentralen Gjenbruk har over 30 butikker rundt om i Norge, med «forvaltning og fordeling» som motto. De drives i all hovedsak på frivillig basis, og alt overskudd fra driften går til NLMs prosjekter.

Flere hundre frivillige gjør en enorm innsats i dette arbeidet, som forener misjonsglød, bærekraft, miljøbevissthet og sosialt engasjement for å styrke lokalsamfunnet. Vi er svært takknemlige for denne innsatsen.

Medier og den digitale misjonsmarken

Mediearbeid er en stor del av NLMs arbeid, både i Norge og internasjonalt. Norea Mediemisjon er en viktig samarbeidspartner, og i tillegg driver NLM flere lokalradioer rundt omkring i landet.

Superblink er en kristen medieklubb for barn, og drives av NLM og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremisjonsforbundet.

Klubben ønsker å ta trosopplæringen på alvor. Gjennom klubbavis og nettside får barna kjennskap til Jesus og misjonsarbeidet. På Superblink.no kan barna blant annet se underholdende animerte filmer som lærer dem om Bibelen, løse oppgaver og sende inn bønneemner.

Unge misjonærer

NLM ønsker å satse på – og lytte til – barn og unge. De er misjonens fremtid!

I 2012 ble NLM ung en egen organisasjon, men den har fremdeles svært tette bånd til «moderorganisasjonen». NLM ung vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre om og ta imot evangeliet, og de har tatt på seg et spesielt ansvar for denne delen av arbeidet.

Gjennom Ung:Tro-prosjektet ønsker NLM ung å styrke det kristne arbeidet blant barn og unge i Norge – og satser stort og offensivt på dette. Fra høsten 2013 har derfor frivillige plassert seg strategisk rundt om i landet – som studenter, arbeidstakere og engasjerte medlemmer av lokalsamfunnet – med mål om å bidra til dette.

Be for arbeidet

Vi vil gjerne takke for den store innsatsen misjonsfolket bidrar med i arbeidet på hjemmebane! Takk for den enorme dugnadsviljen dere utviser gjennom hele året.

Vær gjerne med og be for arbeidet i Norge – det er fremdeles mange mennesker i vårt eget land som ikke kjenner Jesus, og vi er også avhengige av en livskraftig og engasjert grunnstamme av støttespillere for å utføre det arbeidet Gud har kalt oss til over hele verden.