Misjonsområde september: Stor-Kina

«Stor-Kina» er den nye samlebetegnelsen for NLMs arbeid i Kina, Hongkong, Macao og Taiwan. NLM har drevet arbeid i området siden oppstarten i 1891. Kallet til å nå Kina med evangeliet om Jesus Kristus er selve grunnlaget for NLMs eksistens. Det var dette som gjorde at organisasjonen ble startet i 1891.

Knut Vidar Vittersø 6. september 2016

Store ting har skjedd i Kina siden den gang, og ikke minst har vi fått være vitne til det som sannsynligvis er den største vekkelsen i menneskehetens historie.

Resultatet av misjonsarbeidet i Kina, som NLM har fått være en del av, er et vitnesbyrd om hvor store ting Gud kan gjøre gjennom noen få mennesker som blir grepet av Guds kall og er villige til å adlyde.

Stadige endringer

Siden arbeidet startet i 1891, har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Gjennom mange år sto misjonærer i et stort arbeid i Kina, men etter revolusjonen i 1949 måtte NLMs arbeid blant kinesere flyttes til Taiwan, Hongkong og Macao.

Arbeidet misjonærene hadde gjort i fastlands-Kina fikk likevel bære store frukter, og i dag er det mange titalls millioner kristne i Kina, både innen den offisielle Tre selv-kirken og i mindre husmenigheter/undergrunnskirker.

NLMs misjonsvirksomhet i fastlands-Kina dreier seg i dag hovedsakelig om støtte til kristent fagpersonell. I tillegg fortsetter vi vårt arbeid i Hongkong, Macao og Taiwan.

På Taiwan har vi ikke lenger fastboende misjonærer, men vi er fremdeles en aktiv samarbeidspartner for vår samarbeidskirke.

NLMs arbeid i regionen har tidligere vært organisert som «Kinaregionen», med kristent fagpersonell som en separat enhet («KF-Kina») under egen regionleder. Fra sommeren 2016 er disse samlet til en region under navnet «Stor-Kina»

Opplæring og kristent fagpersonell

Etablerte nasjonale kirker har nå tatt over ansvaret for misjons- og menighetsarbeid i både Kina, Hongkong, Macao og Taiwan. Misjonærene våre i Hongkong, Macao og Taiwan arbeider dermed som en integrert del av kirkenes arbeid. I fastlands-Kina er de fleste av våre utsendinger fagpersonell, som utfører sine vanlige yrker. Noen av dem er også særlig engasjert i bistandsarbeid.

En viktig satsning for NLM i Kina er «Forlatte barn»-prosjektet. I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag.

NLM arbeider aktivt med å finne gode arbeidsmetoder i Kina innenfor de politiske rammer som finnes i landet i dag. Man fokuserer blant annet på opplæring av lokale kristne og menighetsledere. 

Selv om Kina har sett store vekkelser og har store og levende kirker, er det fremdeles mange unådde folkegrupper i landet. De siste årene har man sett en ny bevissthet om misjonskallet blant kinesiske kristne, og det legges blant annet vekt på å veilede dem i hvordan man kan drive et sunt, bærekraftig og levedyktig misjonsarbeid, hvor både misjonærer, sendemenighet og mottakere blir godt ivaretatt.

Strategisk misjonsinnsats

Utsendingene våre er plassert i strategiske oppgaver ulike steder i Stor-Kina. Det er fortsatt et reelt behov for støtte og hjelp fra NLM.

Ikke minst ønsker NLM å sende ut flere som kristent fagpersonell til regionen. Det er mange muligheter for mennesker med ulike typer faglig ekspertise, som ønsker å være kristne vitner og formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling i hverdagen.

Stor-Kina er breddfull av både ressurser, mennesker og utfordringer. Det er mange behov – og det viktigste er forbønn. Vær med og be for mennesker i Kina, Hongkong, Macao og på Taiwan, at flere må bli nådd med verdens viktigste budskap. Be for misjonærer, kristent fagpersonell og lokale kristne.

I vår tjeneste i Stor-Kina må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere. Sammen kan vi nå enda videre ut til mennesker i denne folkerike regionen med Guds ord.