Japan er måneden misjonsland i januar

Japanerne er verdens nest største unådde folkegruppe. NLM satser særlig på arbeid blant barn og unge for å nå Japan med evangeliet. Les mer, og se video på www.nlm.no.

Knut Vidar Vittersø 22. januar 2017

NLM sendte sine første misjonærer til Japan i 1949, og vi samarbeider i dag tett med Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK), som ble organisert i 1962. De fleste av våre misjonærer er tilknyttet VJELKs menigheter.

Etter mange års misjonsvirksomhet i Japan, av både NLM og mange andre organisasjoner og kirkesamfunn, finnes det mange kristne og flere kirkesamfunn i landet.

Da kan det være overraskende å høre at japanerne fremdeles er blant verdens minst nådde folkeslag. Men av en befolkning på over 126 millioner, er bare mellom 1–2% kristne, og under halvparten av dem igjen er evangelisk kristne.

Japans kultur og det japanske åndslivet er sterkt preget av synkretisme, med buddhisme og shintoisme som de to dominerende religiøse påvirkningene, både historisk og i dag. Men samtidig er Japan et av verdens mest sekulære land. Religiøse tradisjoner og tankegods er svært viktig både i samfunnet og i folks identitet, men undersøkelser har vist at mange samtidig oppgir at de ikke har noen religiøs tilknytning.

Derfor er det så viktig at vi fortsetter arbeidet med å nå flere i Japan med budskapet om Jesus. Det er derfor NLM fortsatt er i landet, mer enn 60 år etter at de første misjonærene våre kom fra Kina.

Satser blant barn og unge

Japan er et moderne og høyteknologisk land med en rik og flott kultur – men kulturen kan også gjøre misjonsarbeidet krevende. Japanere arbeider lange dager og har ofte lite tid til å være med på aktiviteter i misjonærenes og kirkens regi.

Selv om japanere flest er svært vennlige, imøtekommende og villige til å stifte nye bekjentskaper, kan det oppleves tidkrevende og vanskelig å bygge virkelig dype relasjoner.

Misjonærene er ofte et kontaktpunkt for nye mennesker, og får slik være med på å nå nye med evangeliet i Japan. Samtidig kan kontaktskapende arbeid for å nå mennesker med evangeliet ta lang tid.

Nettopp derfor satser NLM i Japan særlig på arbeid blant barn og unge. I over 60 år har vi blant annet drevet en barnehage i Kobe, der også misjonens hovedkontor samt bibelskolen, det teologiske seminaret og mediesenteret ligger.

Vi driver også studentarbeid i samarbeid med den japanske skolelagsbevegelsen, og flere av våre misjonærer bruker mye av tiden sin på engelskklasser og bibelgrupper blant unge.

Arbeidet blant barn, unge og studenter er strategisk viktig, fordi de får kontakt med kirken og evangeliet i en livsfase da de fremdeles har tid til slike fritidsaktiviteter. I tillegg kan dette være en innfallsport for å komme i kontakt også med barnas foreldre og besteforeldre, som ellers kan være vanskelige å nå.

Ønsker å nå flere

Prisnivået i Japan er høyt i forhold til de fleste av NLMs andre misjonsland, og dermed er det også dyrt å drive misjon. Samtidig er det nødvendig. Sammen med vår samarbeidskirke ønsker vi å nå ut til stadig nye mennesker.

Samtidig som Japan er svært moderne, kan kulturen ofte oppleves lite fleksibel. Det kan være vanskelig å endre på arbeidsmetodene – samtidig som vi ser at en ny tid krever nytenking. Vi ønsker å finne nye måter å nå japanerne med evangeliet og skape iver og glød for misjonskallet, også blant våre japanske søsken.

Man ser ikke store vekkelser i Japan, og det meste av misjonsarbeidet handler om å disippelgjøre enkeltmennesker over lang tid. Derfor krever misjon blant japanere både tålmodighet og utholdenhet, selv når man ser få resultater. Mange japanere som kommer til tro, forteller at det første frøet ble sådd for mange år siden – noen sår og andre høster.

Vær med og be om vekkelse over Japan. Mange japanere fyller livet med arbeid, eiendeler og materielle goder, men kjenner likevel på en tomhet. Vi har godt nytt å fortelle dem!