Arvid Gusland ny styreleder

Årsmøte for Verningen Misjonssamband ble avholdt 8. februar. Arvid Gusland ble valgt til ny styreleder og Trine Hermundsplass (gjenvalg) og Hans Georg Skuggedal styremedlemmer, mens Inger Nore Rauan ble første vara. Styret består forøvrig av Roar Teien og Sven Åge Lindhjem.

Knut Vidar Vittersø 7. februar 2017