Mongolia er månedens misjonsland

Mongolia har store naturressurser og en kirke i vekst. Men samtidig har landet store utfordringer, og NLM arbeider blant annet særlig for å sikre barns rettigheter.

Knut Vidar Vittersø 24. februar 2017

Tenk deg at du er sju år gammel, og du er redd om natten. Det er kaldt og du er sulten, men når du ber om mer mat, får du en ørefik.

Den overarbeidede internatarbeideren har ikke tid til å organisere noen aktiviteter, og det er åtte måneder til neste gang du får treffe mamma og pappa.

Skole for alle

Alle barn har rett til skolegang, og Mongolia har 12 års skoleplikt. Det er bra.

Men Mongolia er også verdens tynnest befolkede land, og mange lever som nomader. For å sikre alle barn skolegang, har man derfor innført internat for barn av nomadefamilier. Og det er krevende.

Tanken er god, for den sikrer at også nomadebarn får med seg hele skolegangen og får samme muligheter som barn som bor i nærheten av skoler.

Men barna må være adskilt fra foreldrene store deler av året, og forholdene på mange av internatene har ikke vært gode nok. Samtidig har foreldrene stått maktesløse.

Styrker barns rettigheter

Derfor driver NLM Mongolia blant annet et stort prosjekt for å styrke barns rettigheter, med særlig fokus på internatbarnas situasjon: Strengthening Children’s Rights (SCR).

Gjennom kartlegging av barnas situasjon, kurs i barneoppdragelse og tiltak for å involvere foreldrene mer i driften, har man allerede sett svært positive resultater.

Ikke minst er både foreldre, internatansatte og lokale styresmakter nå klar over barnas rettigheter, og situasjonen blir stadig bedre.

For to år siden tenkte flere av de ansatte på internatene at oppgaven deres bare var å gi barna mat og en seng, forteller Baibolat, som arbeider i SCR. – Men nå er de helt forandret. De ser at de kan være med og påvirke barnas utvikling på en positiv måte.

SCR-prosjektet konsentrerer seg om fylkene Khovd og Bayan Ulgii i Vest-Mongolia, men man håper å se positive ringvirkninger for internatbarn over hele landet.

Sammen med bl.a. Unicef, Redd barna, World Vision og Fredskorpset sitter NLM også i «National Authority for Children», som er de mongolske myndighetenes organ for barns rettigheter. Slik kan vi påvirke beslutningstakerne til å prioritere barns rettigheter også i de politiske prosessene.

Barn og helse

I tillegg til arbeidet for å styrke barns rettigheter arbeider NLM bredere med å styrke primærhelsetjenesten i tre fylker i Vest-Mongolia: Khovd, Gobi Altai og Bayan Ulgii.

Man håper å bidra til bedring av helsetilstanden i befolkningen generelt, men også i dette arbeidet vektlegges barns helse spesielt.

Arbeidet fokuserer særlig på faglig oppdatering av leger og andre helsearbeidere, samt utstrakt helseopplysning.

Til de minst nådde i vest

Helse- og sosialprosjektene NLM driver i Vest-Mongolia er del av en større strategi for NLM. Man har gradvis flyttet hoveddelen av arbeidet vestover, hvor vi ser at det både er størst fattigdom og færrest kristne.

I tillegg til bistandsarbeidet satser vi spesifikt mot å nå en unådd folkegruppe i dette området med evangeliet.

For selv om kirken i Mongolia har blomstret opp og opplevd stor vekst de siste par tiårene, er det fremdeles stort behov for misjon i landet.

Satsingen i Vest-Mongolia gjøres derfor i samarbeid med vår samarbeidskirke, Bayariin Medee.

Bayariin Medee (Gledelig nytt) begynte som bibelgrupper startet av de første NLM-utsendingene i landet. I dag er den en liten, men aktiv og selvstendig kirke med hovedmenigheter i hovedstaden Ulaanbaatar, Darkhan i nord og Khovd i vest.

NLM bidrar i dag med økonomisk støtte og personell til utdannelse av ledere og utvikling av kristen litteratur. Bayariin Medee er allerede blitt misjonerende, og det er derfor svært gledelig å kunne stå sammen med dem i arbeidet for å nå flere i Vest-Mongolia med evangeliet.

Utadrettet diakonalt arbeid

Bayariin Medee driver også sitt eget diakonale arbeid. Med økonomisk støtte og konsulenthjelp fra NLM har de startet opp den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education», som tilbyr kurs og personlig rådgivning.

Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar. Lokale myndigheter tillater at organisasjonen arbeider ved to skoler og ved familiesentre i bydelen.

Håpet er at ungdommene får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til å ta sunne valg i fremtiden.

I tillegg vil de bli invitert til arrangement i kirken. På den måten kan en gjennom virksomheten få mulighet til å vinne mennesker for Jesus.

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia, for økt misjonsglød og for velsignelse over arbeidet!