NLM i Indonesia

Psykisk syke opplever mye stigmatisering i Indonesia, og NLM arbeider for en holdningsendring i samfunnet. I tillegg satser vi på opplæring og utrustning av lokale kristne.

Arvid Gusland 2. mars 2017

Foto: Marius Bergersen

På et rehabiliteringssenter to timers kjøring fra storbyen Medan på Nord-Sumatra bor det godt over 100 pasienter med ulike typer mentale lidelser. De er blant de heldige som har fått tilbud om hjelp, men samtidig kan det føles som en bortplassering – mange av dem har ikke sett eller hatt kontakt med familien på flere år.

For i det indonesiske samfunnet er mennesker med mentale utfordringer stigmatisert. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

Dette vil NLM gjøre noe med. Gjennom «mental helse»-prosjektet ønsker vi å bidra til både et forbedret behandlingstilbud for psykisk syke og redusert stigma knyttet til psykiske lidelser.

Vi samarbeider med statlige instanser for å bidra til holdningsendring og økt kompetanse, og gjennom ulike aktiviteter håper man å oppnå større kontakt mellom pasientene og familiene deres.

I tillegg er man i ferd med å få i gang en besøk- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.

Les mer om NLMs arbeid i Indonesia her