NLM i Sør-Amerika

I Sør-Amerika opplever mange utfordringer i familielivet. NLM driver derfor et stort familieprosjekt i Peru, i tillegg til et bredt evangelisk arbeid i både Peru og Bolivia.

Arvid Gusland 3. april 2017

Ill.foto: Torgeir Henden

– Jeg ønsker at barn skal få lære hvor viktige og verdifulle de er i Guds øyne, sier Rosangela Maynita Alvarez (26). Hun arbeider som tilrettelegger og sosialarbeider i NLMs familieprosjekt i Peru.

Rosangela arbeider særlig med et prosjekt rettet mot utvikling og styrking av familier.

– Målet er at deltakerne skal lære seg å løse konflikter på en god måte og styrke relasjonene i familien. I fremtiden håper jeg de kan dele sine erfaringer med andre og slik hjelpe dem også, sier hun.

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Derfor har NLM og IEL-P (Iglesia Evangelica Luterana Peru) de siste tre årene hatt et utviklingsprosjekt hvor man har vært opptatt av familiene og verdiene i samfunnet. Prosjektet er støttet av Norad, og i 2015 fikk man godkjenning for en ny prosjektperiode på fem år. 

Prosjektet arrangerer en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. 

Målet med familieprosjektet er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

 

Barn leker i Crucero. Foto: Espen Ottosen

 

Les mer og se film fra NLMs arbeid i Sør-Amerika her