Johnn Hardang til Verningen

Radiopastor Johnn Hardang taler på møtehelgen 12. til 14. mai. Temaet for møtene er GODE NYHETER FRA EN TOM GRAV. Hva skjedde og hva betyr dette for oss i dag? Og - er dette et troverdig budskap?

. 4. mai 2017

Programmet for helgen:

Fredag kl. 19.00

Lørdag kl. 18.00

Søndag kl. 11.00

Det kaffe og noe å bite i etter møtene.

Johnn Hardang er radiopastor og daglig leder i P7 Kristen Riksradio. Her produserer han programmene Vindu mot Livet og Sanger vi aldri glemmer, samt tv-programmet God søndag. 

 Han har tidligere vært forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, lærer ved Indremisjonsselskapets Bibelskole i Oslo og lærer og rektor vedBibelskolen Bildøy Bergen.