Søndagsmøte 11. juni

På møtet søndag 11. juni kl 11.00 taler Trond Bjørsvik. Tema er "Misjonsperspektiv i endring". Etter møtet er det bedehuskaffe.

Arvid Gusland 9. juni 2017