Søndagsmøte 2. juli

Hans-Tore Leithe taler på møtet 2. juli kl. 11.00. Velkommen!

Arvid Gusland 27. juni 2017