Søndagsmøte 25. juni

Mangor Harestad taler på møtet søndag 25. juni kl 11.00. Mangor er forkynner i NLM Norge. Det blir også nattverd på møtet.

AG 13. juni 2017