Formiddagstreff 4. september

Velkommen til høstens første formiddagtreff mandag 4. september kl. 11.00! Det blir sangandakt ved Frode og Svein-Anders. Bevertning og utlodning.

AG 29. august 2017