Søndagsmøte med Tom Teien

Søndag 20. august kl. 11.00 taler Tom Teien på møtet. Det blir også nattverd.

Arvid Gusland 13. august 2017