NLM i Kina

Stor-Kina er NLMs eldste misjonsfelt. I dag har nasjonale kirker overtatt ansvaret for arbeidet i Hongkong, Macao og på Taiwan. I fastlands-Kina er vi involvert i bistand blant forlatte barn og utsatte grupper.

. 4. september 2017

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

I en kirkekjeller i en storby i Kina samler mange barn og voksne seg hver lørdag for å gå på skole. De lærer å lese, skrive og regne, hører fra Bibelen – og leker.

Mange av dem har aldri gått på skolen – og mange av dem har heller ikke noe annet fritidstilbud. For lørdagsskolen er et tilbud for funksjonshemmede barn og voksne, en gruppe som ofte har få muligheter i det kinesiske samfunnet ellers.

Lørdagsskolen drives av en lokal kirke, og har mange engasjerte frivillige.

Nå for tiden arbeides det med å skaffe og utruste en leilighet for å kunne utvide lørdagsskoletilbudet til å bli et dagsenter – et sårt tiltrengt tilbud både for de funksjonshemmede selv og for familiene deres. Gjennom forrige skoleårs «Barnas misjonsprosjekt» bidrar NLM med støtte som gjør dette dagsenteret mulig.

 

Stadige endringer

Lørdagsskolen er et eksempel på variasjonen i misjonsarbeidet i Stor-Kina i dag. For siden NLM startet arbeid i landet i 1891, har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området.

Gjennom mange år sto misjonærer i et stort arbeid i Kina, men etter revolusjonen i 1949 måtte NLMs arbeid blant kinesere flyttes til Taiwan, Hongkong og Macao.

Arbeidet misjonærene hadde gjort i fastlands-Kina fikk likevel bære store frukter, og i dag er det mange titalls millioner kristne i Kina, både innen den offisielle Tre selv-kirken og i mindre husmenigheter/undergrunnskirker. Det er i samarbeid med disse lokale kristne at vi i dag kan engasjere oss i tiltak som lørdagsskolen.

 

En frivillig på lørdagsskolen hjelper to brødre. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

 

NLMs misjonsvirksomhet i fastlands-Kina dreier seg blant annet om å støtte mennesker som utøver sine vanlige yrker og er vitner med sine liv i hverdagen. I tillegg fortsetter vi vårt arbeid i Hongkong, Macao og Taiwan, hvor nasjonale kirker nå har tatt over ansvaret for misjons- og menighetsarbeid.

            

Forlatte barn og opplæring

En viktig satsning for NLM i Kina er «Forlatte barn»-prosjektet. I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag.

 

Ah Kum bor hos bestemoren og er en av mange barn som har blitt forlatt av foreldrene i deres jakt på arbeid. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

 

NLM arbeider aktivt med å finne gode arbeidsmetoder i Kina innenfor de politiske rammer som finnes i landet. Man fokuserer blant annet på opplæring av lokale kristne og menighetsledere. 

Selv om Kina har sett store vekkelser og har store og levende kirker, er det fremdeles mange unådde folkegrupper i landet. De siste årene har man sett en ny bevissthet om misjonskallet blant kinesiske kristne, og det legges blant annet vekt på å veilede dem i hvordan man kan drive et sunt, bærekraftig og levedyktig misjonsarbeid, hvor både misjonærer, sendemenighet og mottakere blir godt ivaretatt.

 

Strategisk misjonsinnsats

Utsendingene våre er plassert i strategiske oppgaver ulike steder i Stor-Kina. Det er fortsatt et reelt behov for støtte og hjelp fra NLM.

Ikke minst ønsker NLM å sende ut flere som kristent fagpersonell til regionen. Det er mange muligheter for mennesker med ulike typer faglig ekspertise, som ønsker å være kristne vitner og formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling i hverdagen.

 

I storbyen Hongkong har Hongkong og Macao lutherske kirke nå overtatt hovedansvaret for arbeidet, og NLMs misjonærer arbeider integrert i kirkens arbeid.

 

Be for arbeidet

Stor-Kina er breddfull av både ressurser, mennesker og utfordringer. Det er mange behov – og det viktigste er forbønn. Vær med og be for mennesker i Kina, Hongkong, Macao og på Taiwan, at flere må bli nådd med verdens viktigste budskap. Be for misjonærer, kristent fagpersonell og lokale kristne (se flere bønneemner i boksen øverst i saken).

I vår tjeneste i Stor-Kina må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere. Sammen kan vi nå enda videre ut til mennesker i denne folkerike regionen med Guds ord.