NLM i Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. NLM ønsker både å bidra til å bedre levevilkårene for marginaliserte grupper og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

AG 9. oktober 2017

(Resyme av artikkel på www.nlm.no)


Nord-Afrika er betegnelsen på den afrikanske delen av middelhavsområdet. Til regionen regner man vanligvis Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt, men flere andre land i området blir ofte inkludert. 

"Kirkens røtter er dypt plantet i Afrikas jord. I flere hundre år var Nord-Afrika et av de mest betydningsfulle sentra i den kristne kirke," skriver Dagfinn Stærk i boken "Steinene roper – kirkens røtter i Nord-Afrika" (Efrem forlag, 2017).

Landene i Nord-Afrika var altså et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

 

Nord-Afrika var et sentrum i oldkirken. Her fra Kartago, som var et hovedsete for kirken. Biskop Cyprian ble kalt "paven av Kartago". Ill.foto: pixabay.com

 

I dag er kristendommen en minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. De fleste utøver likevel sin tro mer eller mindre i skjul.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse. Etter den arabiske våren vedtok NLM Nord-Afrika som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

NLM har i dag sju voksne utsendinger i Nord-Afrika. Utsendingene er i ferd med å etablere seg i flere ulike byer.

 

Ill.foto: Florian Bernhardt / unsplash.com / NLM