Sundby om Luther og "Nåden alene"

Søndag 29. oktober kl. 11.00 markeres Luther-jubileet på bedehuset. Prest og foredragsholder Even Sundby taler under overskriften "Nåden alene". Og Benedicte Gusland synger salmer skrevet av Martin Luther. Barna samles på søndagsskolen. Velkommen!

Ag 29. oktober 2017