Velkommen til førjulsfest!

Søndag 17. desember kl. 16.00 er du velkommen til førjulsfest på bedehuset. Tone Langerud har andakt. Verningen Barnegospel, Kurér, Frode Rauan og flere synger julen inn sammen med oss. Det blir bevertning og juletregang.

Ikke publisert publiser