Godt nytt år!

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. (Rom. 5, 1)

AG 1. januar 2018

Foto: nlm.no