Curt Westman taler på søndagsmøtet

Søndag 11. mars er det møte kl. 11.00. Curt Westman taler, og det er nattverd. Barna samles til søndagsskole. Velkommen!

AG 7. mars 2018