Formiddagstreff mandag 5. mars

Velkommen til formiddagstreff mandag 5. mars kl. 11.00! Andakt ved Vera Johansen. Bevertning og utlodning.

ag 4. mars 2018