Møter og gudstjenester i påsken

2. påskedag kl. 11.00 er det påskemøte på bedehuset. Even Sundby taler. Ellers kan du lese om gudstjenester og samlinger i nærområdet her:

ag 21. mars 2018

Palmesøndag 25. mars kl. 11.00: Barnegudstjeneste i Tjølling kirke

Skjærtorsdag: Påskesamling på Solåsen, gudstjeneste i Hedrum kirke kl. 17.00 og gudstjeneste i Tjølling kirke kl. 18.00

Langfredag: Gudstjeneste i Tjølling kirke kl. 11.00 og musikkandakt i Hedrum kirke kl. 19.30

1. påskedag: Gudstjeneste i Hedrum kirke og Tjølling kirke kl. 11.00

2. påskedag: Påskemøte på bedehuset. Even Sundby taler