Søndagsmøte og dåp

Søndag 13. mai kl. 11.00 inviterer vi alle til møte i ung regi. Anne Toril Kjøndal taler. Og et barn skal døpes.

AG 7. mai 2018