Gjenbruksbokser for klær og tekstiler

Nå kan du levere inn klær og tekstiler til gjenbruk utenfor bedehuset i nye bokser fra NLM Gjenbruk. Overskuddet fra NLM Gjenbruk går til NLM sitt bistands- og diakonale arbeid verden over (www.skolehelsevann.no).

ag 28. juni 2018

Alt av tekstiler kan leveres, både brukbart og ikke brukbart. Brukbare klær blir solgt i gjenbruksbutikkene til NLM Gjenbruk (blant annet i Sandefjord). Klær og tekstiler for øvrig blir gjenvunnet.