Velkommen til våre nye pedeller!

Cláudia og Per-Olaf Skoglund Røed er nye pedeller på bedehuset. De har allerede flyttet inn. Vi ønsker dem hjertelig velkommen og lykke til med oppgaven!

AG 27. august 2018