Mye har skjedd på 60 år!

Det er 60 år siden bedehuset sto ferdig. Torsdag 13. september kl. 19.00 inviterer vi til mimrekveld. Vi deler bilder, filmer, lydbånd og gode historier fra bedehusets 60 år. Enkel bevertning. Velkommen!

AG 12. september 2018