Utvandrer, innvandrer, medvandrer

Onsdag 5. september kl. 19.00 inviterer vi til temamøte. Kjell Østby innleder med et foredrag med tittelen "Utvandrer, innvandrer, medvandrer". Velkommen!

Ikke publisert publiser