Eldrefest 31. oktober

Velkommen til den årlige eldrefesten 31. oktober kl. 18.00! Vi får besøk av Laila Eliassen. Som vanlig blir det god bevertning og utlodning. Trenger du skyss? Ring 907 91 530

ag 30. oktober 2018